องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
65  หมู่ที่ 10  ตำบลขี้เหล็ก 
อำเภออาจสามารถ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  45160
โทรฯ 043 501 759
keelek043645471@hotmail.com
 


   
 
View : 202