อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล 1 เมษายน 2563


ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 163
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :