องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
กลุ่มทอเสื่อกก

...

4 ต.ค. 61 88
ข้าวอินทรีย์

-รอข้อมูล- ...

9 พ.ย. 60 176
ผลิตภัณฑ์ตำบล

-รอข้อมูล- ...

9 พ.ย. 60 158
ผ้าไหม, ผ้ามัดหมี่, ผ้าโสร่ง, ผ้าขาวม้า

รหัสสินค้า:451409-A01 ประเภทผลิตภัณฑ์:ผ้าและเครื่องแต่งกาย. เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ท...

12 ต.ค. 60 167
ผ้าไหม, ผ้ามัดหมี่, ผ้าโสร่ง, ผ้าขาวม้า

รหัสสินค้า : 451409-A01 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย. เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ทอจากผ...

12 ต.ค. 60 161